ریاضی تیزهوشان و نمونه پنجم مشگین شهر

آموزش پیشرفته ریاضیات ابتدایی وتقویتی

سوالات ریاضی پنجم

۱-زینب و کبری کاری را در ۱۲ساعت انجام دادند اگر زینب آن کار را در ۲۰ساعت انجام دهد همان کار را کبری در چند ساعت انجام می دهد؟

۲-دو سوم از۳۰درصد عددی ۲۵است آن عدد کدام است؟

۳-خمس یک پنجم یک هکتار چند تا از۳۰۰بیشتر است؟

۴- نسبت طول مستطیلی به عرض آن مثل۹به ۶ است اگر مساحت مستطیل ۴۸۶باشد محیط آن چقدر است؟

۵-اگر روی یک خط راست ۵نقطه بگذاریم چند نیم خط وچند پاره خط تشکیل می شود؟

۶-با ۱۲چوب کبریت هم اندازه بیشترین مقدار مربعی که میتوان درست کرد چند تا است؟

۷-۲۰سکه ی ۲ریالی و ۵ریالی روی هم ۷۶ ریال ارزش دارد از هر کدام چند تا است ؟

۸-کوچکترین حجمی که میتوان با۶عدد کبریت هم اندازه ساخت چه نام دارد؟

۹- در کوچکترین عدد 6 رقمی که رقمهای آن تکراری نباشد حاصل جمع رقم چه رقمی است ؟

۱۰- در رقم 216/3786847 کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد و در کدام مرتبه قرار دارد ؟

۱۱- چند تا  دوسوم می شود عدد 2 ؟

۱۲- حاصل جمع خمس عدد 25 با بزرگترین عدد دورقمی که رقمهای آن تکراری نیست را بنویسید ؟

۱۳- چند کسر کوچکتر از واحد می توان نوشت که مخرجش از نصف عدد 12 دو عدد بیشتر باشد و صورت آن صفر نباشد ؟

۱۴- دو خط موازی را یک خط مورب قطع می کند یکی از زاویه ها باز است بقیه ی زاویه ها چه نام دارند ؟

۱۵- اکبر 7 دفتر و تورج 3 دفتر خرید اگر اکبر 200 تومان بشتر از تورج پول داده باشد قیمت هر دفتر چند تومان است ؟

۱۶- یک متوازی الاضلاع که زاویه ای روبرو باهم برابرند و مساحتش نصف مساحت مستطیل است .

 

 

۱۷- با یک مفتول سیمی به طول 64 سانتی متر مستطیلی ساختیم اگر عرض مستطیل 12 سانتی متر باشد مساحت مستطیل چقدر است ؟

۱۸- رضا 6000 تومان پول داشت او با نصف پولش یک جامدادی ، با   یک هشتم  پولش یک خط کش و با بقیه پولش 15 عدد مداد رنگی خرید هر عدد مداد رنگی چند تومان است ؟

۱۹- سه عدد صحیح داریم یکی از آنها بر 3  و دیگری بر 6 و عدد سوم بر 9 بخش پذیر است حاصل جمع آنها همواره بر .......................... بخش پذیر است .

۲۰- مجموع دو عدد 48 است یکی از اعداد 3 برابر عدد دیگری است اختلاف آن دو عدد را بدست آورید .

۲۱- 5 کارگر با انجام روزی 8 ساعت کار می توانستند کاری را در 12 روز تمام کنند . اگر سه نفر بخواهند همان کار را در 10 روز تمام کنند باید روزی چند ساعت کار کنند ؟

۲۲- مساحت مربعی 36 متر مربع است . محیط مربع چقدر است ؟

۲۳- در c کدام گزینه را میتوان قرار داد که عدد 5 رقمی حاصل بر 15 بخش پذیر باشد ؟                    5 c  310

الف) 7و4و1و0 c       ب) 8و5و2و0 c        ج) 8و6و3و0 c              د) 9و3و6و0 c

 

۲۴- محیط زمین مربع شکلی به اندازه یک ضلع آن   دو سوم 3 متر است  چند سانتی متر است ؟

۲۵- نسبت پول امیر به حسن 2 به 3 و نسبت پول حسن به اکبر 3  به 7 می باشد مجموع پول آنها 2000 کمتر از 38000 تومان است . پول امیر چند تومان است ؟

الف) 3000 c         ب) 6000                  ج) 5000                      د) 4000 c

 

۲۶- کتابی را که قیمت روی جلد آن 1200 تومان بود به قیمت 900 تومان خریدیم چند درصد تخفیف گرفتیم ؟

۲۷- 60% پول حسن 900 تومان است .  دو پنجم  کل پول او چند تومان است ؟

۲۸- حاصل ضرب 45×85 به کدام عدد نزدیک تر است ؟

 

۲۹- اختلاف پول حسن و رحیم 2000 تومان است . اگر حسن سه برابر رحیم پول داشته باشد مجموع پول حسن و رحیم چند تومان است؟

۳۰- نصف    یک ششم از پول علی برابر با پول زهراست اگر مجموع پول آنها 650 تومان باشد اختلاف پول آنها چند تومان است ؟

۳۱- کسری داریم که صورت آن بزرگترین عدد سه رقمی و بر 9 و 10 بخش پذیر است مخرج آن بزرگترین عدد دو رقمی است که بر 6 و 15 بخش پذیر است ساده ترین حالت کسر چه عددی است ؟

۳۲- اگر طول هر ضلع حیاط مربع شکلی یک کیلومتر باشد مساحت این حیاط چند متر مربع است ؟

 

 

۳۳- شکل مقابل چه کسری را نشان می دهد ؟

۳۴- مساحت مستطیلی که اختلاف طول و عرض آن    هفت سوم و طول آن دو پنجم  است چقدر است ؟

 

۳۵- چهار برابر عددی از هفت برابر عدد دیگری 19 واحد کمتر است اگر ثلث اولین عدد 13 باشد عدد دوم کدام است ؟

 

 

۳۶- بین دو عدد  سه چهار و دو چهارم کدام یک از کسرهای زیر وجود دارد ؟

۳۷- در عدد مخلوط   دو چهار پنجم چند تا   یک پنجم  وجود دارد ؟

۳۸- داخل c  چه رقمی قرار دهیم تا عدد 10 رقمی حاصل بر 5 بخش پذیر باشد ؟          43210  c   4325

۳۹- مبلغ 8100 تومان را بین سه نفر چنان تقسیم می کنیم که سهم دومی دو برابر مجموع سهم نفر اول و دوم باشد . سهم نفرسوم چند تومان است ؟

۴۰- ضلع مربعی 20 سانتی متر است اگر هرضلع آن را 20% افزایش دهیم مساحت آن چند درصد افزایش می یابد ؟

۴۱- نسبت قد رضا به قد علی 7 به 3 است اگر قد رضا 120 سانتی متر بلندتر از قد علی باشد قد علی چند سانتی متر است ؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:21  توسط طاهر صادقی  | 

۱-محیط مربعی ۵۶ سانتی متر است مساحت این مربعچند سانتی متر مربع است ؟

۲-درمثلثی اندازه ی ضلع ها ۳و۴و۵ سانتی متر است مساحت آن چند متر مربع است ؟

۳-عقربه ی ساعت شمار روی عدد ۳باشد و عقربه ی دقیقه شمار روی ساعت ۱۲باشد با هم دیگر چه زاویه ای را تشکیل می دهند ؟

۴-اگر روی خطی راست ۷نقطه بگذاریم چند پاره خط به دست می آید؟

۵- 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ساعت 11:8  توسط طاهر صادقی  | 

۱-عددی رااگر ۶برابرکنیم ۱۲۰تا از خود عدد بیشتر می شود آن عدد کدام است؟
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:42  توسط طاهر صادقی  | 

آشنایی با مهارت های ریاضی

 برای دیدن سوالات در سایز بزرگ روی عکس  زیر کلیک کنید

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 13:14  توسط طاهر صادقی  | 

نمونه سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی ورودی راهنمایی تحصیلی90-89

نمونه سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتی ورودی راهنمایی تحصیلی90-89

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه٩٠-٨٩

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:54  توسط طاهر صادقی  | 

سوالات آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی 

 سال تحصیلی 88-87

جلد   
صفحه 1   صفحه 2     صفحه 3     صفحه 4
صفحه 5    صفحه 6
صفحه 7

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی

سال تحصیلی ٨٧-٨۶ 

جلد
صفحه 1     صفحه 2
صفحه 3    صفحه 4
صفحه 5    صفحه 6
صفحه 7

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی 
سال تحصیلی 86-85

جلد
صفحه 1     صفحه 2    صفحه 3
صفحه 4
صفحه 5      صفحه 6
صفحه 7

سوالات آزمون  ورودی مدارس نمونه دولتی راهنمایی تحصیلی سال تحصیلی 85-84
جلد   
صفحه 1    صفحه 2    صفحه 3      صفحه 4
صفحه 5     صفحه 6
صفحه 7

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:52  توسط طاهر صادقی  | 

ریاضیات چیست؟

ریاضیات چیست؟

آیا میتوان این علم را در چند جمله معرفی کرد ؟ بدون شک معرفی علوم پایه بخصوص علم ریاضی که ما در همه علوم است، کار بسیار دشواری است. زیرا این علم از یک سو ذهنی و تجریدی و از سوی دیگر عملی میباشد و در نتیجه یک تعریف باید کلی باشد تا بتواند تمام ابعاد دانش ریاضی را در بر بگیرد .برای مثال « آندروگلیسون» ریاضی دان آمریکایی در معرفی این علم می گوید:

«ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن ، توصیف و درک نظمی است که در وضعیتهای ظاهراََ پیچیده نهفته است و ابزارهای اصولی این علم ، مفاههیمی هستند که ما را قادر میسازند تا این نظم را توصیف کنیم.»

دکتر دیبایی استاد ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران نیز در معرفی این علم میگوید:

« علم ریاضی، قانونمند کردن تجربیات طبییعی است که در گیاهان و بقیه مخلوقات مشاهده میکنیم.علم ریاضیات این تجربیات را دسته بندی وقانونمند کرده وهمچنین توسعه میدهد.»

ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت‌های ظاهرا پیچیده‌ نهفته است و ابزارهای اصولی این علم ، مفاهیمی هستند که ما را قادر می‌سازند تا این نظم را توصیف کنیم» .
دکتر دیبایی استاد ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران نیز در معرفی این علم می‌گوید:

«
علم ریاضی، قانونمند کردن تجربیات طبیعی است که در گیاهان و بقیه مخلوقات مشاهده می‌کنیم . علوم ریاضیات این تجربیات را دسته‌بندی و قانونمند کرده و همچنین توسعه می‌دهند.»

دکتر ریاضی استاد ریاضی نیز در معرفی این علم می‌گوید: «ریاضیات علم مدل‌دهی به سایر علوم است. یعنی زبان مشترک نظریات علمی سایر علوم ، علم ریاضی می‌باشد و امروزه اگر علمی را نتوان به زبان ریاضی بیان کرد، علم نمی‌باشد.»

ریاضیات بر خلاف تصور بعضی از افراد یکسری فرمول و قواعد نیست که همیشه و در همه‌جا بتوان از آن استفاده کرد بلکه ریاضیات درست فهمیدن صورت مساله و درست فکر کردن برای رسیدن به جواب است و برای به دست آوردن این توانایی ، دانشجو باید صبر و پشتکار لازم را داشته باشد تا بتواند حتی به مدت چندین ساعت در مورد یک مساله ریاضی فکر کرده و در نهایت با ابتکار و خلاقیت آن را حل کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:41  توسط طاهر صادقی  |